Pole tekstowe: serafin24h.pl
Pole tekstowe: licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia tyłlicencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia przód

LICENCJA PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PIERWSZEGO STOPNIA  NIEZBĘDNA JEST DO :
 

· Montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

 

· Montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

 

O LICENCJĘ PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PIERWSZEGO STOPNIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI :

 

· posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego,

 

· ukończyła 18 lat,

 

· ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem,

 

· nie była skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, 

 

LICENCJĘ PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PIERWSZEGO STOPNIA WYDAJE SIĘ OSOBIE KTÓRA :

                    

· posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,  

 

· posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.  

 

· posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

 

· posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

 

· posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Nasze usługi są rekomendowane przez polocję - licencja nr 0022703Pole tekstowe:

888-911-888

Serwis 24h / dobę

Pole tekstowe:

NASZE USŁUGI SĄ REKOMENDOWANE PRZEZ POLICJĘ - NUMER LICENCJI  0022703

Pole tekstowe: TEL.

O FIRMIE

NOWOŚCI

GALERIA

USŁUGI

KONTAKT

FILMY